रंग माझा आगळा..

Submitted by गिरिश सावंत on 19 June, 2012 - 07:14

रंग माझा आगळा..
रेष माझी वेगळी..
गालिच्या मखमली ..
शेत माझे सोनेरी..
हाडाचा मी शेतकरी..

प्रचि १
रंग माझा आगळा..

IMG_7032 copy

प्रचि २
रेष माझी वेगळी..

IMG_7021 copy

प्रचि ३

गालिच्या मखमली ..

IMG_6983 copy

प्रचि ४
शेत माझे सोनेरी..

IMG_6984 copy

प्रचि ५
हाडाचा मी शेतकरी..

IMG_6978 copy

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मस्तच

सुंदर.