Auckland madhil Vastaवya....

Submitted by jayateerth1 on 11 June, 2012 - 05:40

मी लवकरच Auckland, New zealand येथे जानार आहे. कोनी मायबोलिकर आहे का तिकदे?
NewMarket area मधे माझे ओफ्फिस असेल.

१. कुठे रहा़वे? किति rent padel 1bhk sathi?
२. Other expenses kiti hoti generally?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

किती दिवस राहणार आहात ? एकटेच आहात का ?
नेटवर भरपूर माहिती आहे, तूमच्या बजेटमधे बसेल अशी घरे तिथे उपलब्ध आहेत.
पी.जी च्या जाहीराती मात्र नसतात, तिथे गेल्यावरच शोधता येईल.