चांदंण्या

Submitted by रमा नाम़जोशी on 17 May, 2012 - 12:41

सगळ्या चांदण्यांना आवडणारा तू माझा चंद्र आहेस,
फक्त अमावास्या माझी ,बाकी सगळ्या रात्री तुझ्या आहेत.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: