मैत्री चा जोश

Submitted by मिडासटच on 8 April, 2012 - 06:01

परस्पर विरोधी स्वभावाच्या मीत्रांची
मैत्री जमली होती
एक सागर अथांग, तर..
ती खळखळती नदि होती

शुक्राच्या चांदण्यात त्यांची
वाटचाल सुरु होती.....
शेकोटीच्या शेजारी बसुन
ती, हलकेच त्याचा जोश वाढवीत होती ..!!

गुलमोहर: