Spring time ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

Good weather after a long time ... and the flowers were out in full swing. Bouqet at florist shop ...

शब्दखुणा: 

छान आहे. पण मला नाव बघून ट्युलिपचा फोटो असावा असे वाटले होते. स्प्रींगची वर्दी तेच देतात आणि जोडीला चेरी, क्रॅनबेरी असल्या झाडांचे मोहोर Happy