चांदरात.......

Submitted by पद्मजा_जो on 2 March, 2012 - 00:15

पद्मजा, निसर्गाच्या गप्पांवर मी काही फोटो टाकले आहेत. काल आमच्याकडे
आकाशात खुप अनोखे रंग दिसले. ते फोटो काढताना, हिच चित्रे आठवली.

Pages