माझ्या गाड्या

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

माझ्या संग्रहात असलेल्या काही गाड्यांचे फोटो .

वि. सु. : ह्या सगळ्या खेळण्यातल्या गाड्या आहेत........ Happy

१. Picture_001a.jpg

२. Picture_002b.jpg

३. Picture_003a.jpg

४. Picture_005a.jpg

५. Picture_006a.jpg

६. Picture_008a.jpg

७. Picture_009a.jpg

८. Picture_010a.jpg

९. Picture_028a.jpg

विषय: 

वा अरून आता एखादा पेट्रोल पंप पण घे Happy

"The senses do not give us a picture of the world directly; rather they provide evidence for checking hypotheses about what lies before us"
Professor Richard L. Gregory.

उन्हात बाहेर रस्त्यावर ठेवून फोटो काढायला पाहिजे म्हणजे चांगले तर येतिलच पण हलणार नाहीत
गोदेय

अरुण झकासच .. आता तुझ्या वाढदिवसाला तुला गाडीच देऊ या .. (खेळण्यातली Happy )

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
Happy

सहीच गाड्या आहेत!!! आता long drive ल घेउन चला समस्त मायबोली करांना.