प्रीत -प

Submitted by manisha bangar ... on 5 February, 2012 - 08:01

प्रीत .....
माझे शब्द शब्द दाटले धुक्या परी
का तुझे भाव भाव गोठले अंतरी?

माझे ओठ ओठ मिटले मुक्या परी
का तुझे हास्य हास्य रुठ्ले अंतरी?

माझे मन मन फिरले पक्षा परी
का तुझे पंख पंख मिटले अंतरी ?

माझे तन तन बहरले श्रावणा परी
का तुझा पाऊस पाऊस बरसला अंतरी?

माझे ऋण ऋण उरले तरू परी
का तुझा रोम रोम लोपला अंतरी ?

मी प्रीत प्रीत केली मीरे परी
का तूझ्या नसे नसे कान्हा अंतरी?
-----मनिषा बांगर-बेळगे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

THANK U