Innocence ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

वर्णन करायला शब्द सुचत नाहियेत, तुम्हीच मदत करा जरा
Nikon D3100, 200mm lens (मोठ्या चित्रासाठी वरच्या चित्रावर टिचकी मारा)