हे गुलाब-फुला.........किती मोहक रंगरूप तुला !!!!!

Submitted by भालचन्द्र on 30 January, 2012 - 13:42

महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान - माहिम येथिल गुलाब प्रदर्शनातिल काही मनमोहक गुलाब !!!!
प्रकाशचित्र १
P1020057.JPG

प्रकाशचित्र २
P1020091.JPG

प्रकाशचित्र ३
P1020099.JPG

प्रकाशचित्र ४
P1020101.JPG

प्रकाशचित्र ५
P1020105.JPG

प्रकाशचित्र ६
P1020109.JPG

प्रकाशचित्र ७
P1020111.JPG

प्रकाशचित्र ८
P1020114.JPG

प्रकाशचित्र ९
P1020118.JPG

प्रकाशचित्र १०
P1020126.JPG

प्रकाशचित्र ११
P1020134.JPG

प्रकाशचित्र १२
P1020137.JPG

प्रकाशचित्र १३
P1020145.JPG

प्रकाशचित्र १४
P1020159.JPG

प्रकाशचित्र १५
P1020164.JPG

प्रकाशचित्र १६
P1020166.JPG

प्रकाशचित्र १७
P1020168.JPG

प्रकाशचित्र १८
P1020212.JPG

प्रकाशचित्र १९
P1020244.JPG

प्रकाशचित्र २०
P1020257.JPG

प्रकाशचित्र २१
P1020308.JPG

गुलमोहर: 

मस्तच.. आजकाल प्रदर्शनात वेगळ्याच रंगाचे गुलाब दिसत नाहीत वाटत.. काळा, निळा, हिरव वगैरे..

मस्त!!!

ऑफिसचं कंटाळवाणं काम करुन करुन करुन मग हे असं काही पहायला मिळालं की सगळा कंटाळा गायब! कसले अप्रतिम फोटो आहेत.