डोळ्यांची भाषा

Submitted by राजीव शेगाव on 7 January, 2012 - 02:44

डोळे आहेत तुझे... फारच बोलके...
म्हणून तर डोळ्यांची भाषा... डोळ्यांनाच कळते...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: