बृहनमहाराष्ट्र मंडळ - अध्यक्षीय: नोव्हेंबर २०११

Submitted by Ashish_Chaughule on 25 November, 2011 - 00:30

बृहनमहाराष्ट्र मंडळांचे अध्यक्ष श्री आशिष चौघुले यांनी नोव्हेंबर २०११ च्या बृहनमहाराष्ट्रवृत्तात लिहलेले हे अध्यक्षीय.

Presidential Nov 2011.pdf (397.76 KB)

-समस्त मराठीप्रेमींसाठी उत्तर अमेरिकेतले एकमेव मराठी मासिक, बृहनमहाराष्ट्रवृत्त.
वृत्ताचे वर्गणीदार व्हा !

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

इथे लिहल्याबद्दल धन्यवाद.
पीडीएफ ऐवजी थेट इथेच युनिकोडमधे प्रकाशित केले तर वाचायला बरे होईल.