(भाव(खावू)गीत):फेसबुकमुळे

Submitted by पाषाणभेद on 28 November, 2011 - 11:16

(भाव(खावू)गीत):फेसबुकमुळे

तो:
जग हे आभासी कोणा न कळे
ती:
(हो रे, ते खरे, पण)
तु अन मी जवळी आलो फेसबूकमुळे ||धृ||

तो:
तुझा आयडी होता आयडी हा खरा
ती:
तुझ्याच आयडीमुळे तुला शोधीला मी बरा
तो:
होताच लॉगलाईन तेथे प्रित आपली जुळे ||१||

तो:
आठव पोस्टला माझ्या केलेस तू लाईक
ती:
त्यानंतर आपण कितीक फिरवीली बाईक
तो:
फोटो तुझा आता डिलीट करून टाक गडे ||२||

ती:
नकोच फेक आयडी आता नवे नवे ते करणे
तो:
नकोच तसलेच फोटो पाहून उगाचच झुरणे
ती:
दोन आयडी नको आता एकच आयडी पुरे ||३||

ती:
होईल रे आता स्टेटस अपडेट एकदा
तो:
नकोच खोटी स्तूती करा सदा सर्वदा
ती:
कमेंट देण्यासही वेळ आता न मिळे ||४||

- पाषाणभेद

शब्दखुणा: