हस्तकला: आकाशकंदील

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

akashkandil.jpgakashkandil1.jpg

विषय: 
शब्दखुणा: 

रूनी, शैलजा, gurudasb, बिल्वा, जागू, तोषवी, जिप्सी, धन्यवाद!

एकदम रंगीबेरंगी सुंदर आणि सुबक झालाय आकाशकंदील. आणि ३ र्‍या फोटोतली ती गोडू गोडुली कोणे? काय मस्त भाव आहेत चेहेर्‍यावरचे!

शांकली, दिनेशदादा, बागुलबुवा, हिम्सकूल, आर्च, डॅफोडिल्स, रैना, धन्यवाद!

फोटोतली ती गोडू गोडुली कोणे? काय मस्त भाव आहेत चेहेर्‍यावरचे!>> तो शांडिल्य.