रानफुलांच्या रानवाटेवर (भाग २)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 10 October, 2011 - 07:25

रानफुलांच्या रानवाटेवर (भाग १) - http://www.maayboli.com/node/29535

२१)

२२)

२३)

२४)

२५)

२६) अळूचे फुल

२७)

२८) माक्याचे फुल

२९)

३०)

३१)

३२) रानमुग

३३) केन

३४) कर्दळ

३५) आघाडा

गुलमोहर: 

मस्त Happy

नीतिन, दिनेशदा, रोहीत, चातक, जिप्सी, शांकली धन्यवाद.
नलिनी नाबाप्रमाणेच आहे ते. हाताला लागल की टोचत ते फुल.

फोटो काढताना शक्यतो हात, बोटे येऊ नयेत याची काळजी घेणे. केनचे फुल मस्त आहे पण मागची वाळलेली फुले काढायला हवी होती. आळुचे फुल सही आहे.

अखी धन्स.

केपी ती फुले खुपच लहान आहेत त्यामुळे त्यांचा पुर्ण आकार येण्यासाठी त्याला बोटाचा आधार द्यावा लागला. तसेच वार्‍यामुळे काही हलत होती ती धरावी लागत होती. पुढच्या वेळी प्रयत्न करेन मी. सुचने बद्दल धन्यवाद.

ते केन चे फुल अडगळीत होते अगदी. तिथे पोहोचणे शक्य नवते म्हणून लांबुनच फोटो काढला.

सुंदर सुंदर फुले, सुंदर सुंदर फोटो - बर्‍याच फुलांची नावं आहेतच, इतरांची नावं मिळाली तर बघा - दुधात साखरंच......

जागू मस्त. अळुला फुल येते हे आजच कळाले. माका मस्त. कर्दळीचे दर्शन कित्येक वर्षांनी झाले Happy
नं. २५ काय आहे? त्यावर ते हिरवे पाने की फुलाच्या पाकळ्या?
आता तुझ्याकडे यावेच लागेल Happy हे सर्व पाहायला.

जागु, खरच खुपच सुन्दर आले आहेत सर्व फोटो... अप्रतिम... Happy Happy

तुझा उत्साह वाखाणण्यासारखा आहे... कारण तुझे पदाथ पण खुप असतात. मस्त मस्त....