कास - फुलांचा स्वर्ग.

Submitted by Chintu on 4 October, 2011 - 01:44

प्रचि-१

प्रचि-२

प्रचि-३

प्रचि-४

प्रचि-५

प्रचि-६

प्रचि-७

प्रचि-८

प्रचि-९

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मस्त Happy

धन्यवाद.

बॉर्डर असती तर अजून उठावदार झाले असते.>>> हम्म... पुढ्च्यावेळी लक्षात ठेवेन.

मला टेलिफोटो लेन्स घ्यायची आहे. जाणकारानी कृपया मार्गदर्शन करा. (कॅमेरा : निकॉन D3000)