लहान मुलांसाठी कार्यक्रम- आनंदमेळा- छोटे कलाकार(माझे आवडते घर)- प्रवेशिका

Submitted by संयोजक on 29 August, 2011 - 13:32

कार्यक्रमाचे नियम व प्रवेशिका कशा पाठवाव्यात हे पाहण्यासाठी इथे टिचकी मारा.

सांस्कृतिक कार्यक्रम : छोटे कलाकार

दिलेल्या विषयासाठी कोणतंही माध्यम(उदा. क्ले/रांगोळी/ चित्रकला/ पुठ्ठा/ हस्तकलेसाठी लागणार्‍या वस्तू इत्यादी.) मुलांनी वापरून तो विषय मांडणे.

विषय :
माझे आवडते घर (यात स्वतःच्या आवडीच्या घराची कलाकृती अपेक्षित आहे. उदा. स्वतःचे घर/ इग्लू/ स्ट्रॉपासून केलेली घराची कलाकृती/ इमारत/ झोपडी इत्यादी, माध्यम आपल्या आवडीचे.)

********************************************

लहान मुलांच्या "छोटे कलाकार- माझे आवडते घर" यासाठीच्या प्रवेशिका येथे एकत्रितपणे पहायला मिळतील.

१. माझे आवडते घर - नचिकेत : http://www.maayboli.com/node/28668
२. आवडते घर - प्रांजल : http://www.maayboli.com/node/28720
३. आवडते घर - श्रावणी : http://www.maayboli.com/node/28745
४. आवडते घर - सानिका : http://www.maayboli.com/node/28774
५. आवडते घर - श्रिया : http://www.maayboli.com/node/28869
६. आवडते घर - ऋचा : http://www.maayboli.com/node/28893
७. आवडते घर - ईशा : http://www.maayboli.com/node/28892
८. आवडते घर - कौस्तुभ : http://www.maayboli.com/node/28923
९. आवडते घर - मुक्ता : http://www.maayboli.com/node/28902
१०. आवडते घर - परी : http://www.maayboli.com/node/28928
११. आवडते घर - सानिका : http://www.maayboli.com/node/28946
१२. आवडते घर - ईशान : http://www.maayboli.com/node/28933
१३. आवडते घर - तन्वी : http://www.maayboli.com/node/28929
१४. आवडते घर - वेद : http://www.maayboli.com/node/28966
१५. आवडते घर - अनन्या : http://www.maayboli.com/node/28947
१६. आवडते घर - श्रावणी : http://www.maayboli.com/node/28971
१७. आवडते घर - ईशिका : http://www.maayboli.com/node/28973

*****************************************************

टीप : कार्यक्रमासाठी येणार्‍या प्रवेशिका संयोजकांकडून त्या त्या धाग्यावर हेडरमधेच दिल्या जातील. कृपया धाग्याच्या प्रतिसादात कोणत्याही कार्यक्रमाच्या प्रवेशिकांच्या लिंक्स देऊ नयेत.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users