जुन ते सोन

Submitted by limbutimbu on 16 September, 2007 - 23:26

कोण म्हणते? जुन ते सोन नसते?
...
हव तर यात धारा काढा
आन्घोळिला उनउन पाणी घ्या
पन्क्तित वाढा मठ्ठा यातुन
एरवी ठेवा शोकेस मधे घासुन
...
प्रत्येक घरचा मराठी बाणा
तुमच्याकडे नाही?????
मग आजच आणा......
...
माफक दाम, दर्जाची हमी
एल्टी छापाची पितळी बालटी
घरोघरी हवीच ही सखी
एल्टी छापाची पितळी बालटी
...
ढिन्ग टाडा डिन्ग........!

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users