एक प्रश्न

Submitted by वर्षा_म on 14 June, 2011 - 06:16

नास्तिक असुन तुला
दर्शनाला नेणारी मी
माझ्या इच्छेखातर
येणारा तू

हार-फुलांचा भाव करत
ताट घेणारी मी
दारातल्या भिक्षुकांना
मदत करणारा तू

रांगेत पुढे जाण्यासाठी
धडपडणारी मी
देवळाची सुबकता
न्याहाळाणारा तू

चिडुन नमस्कारासाठी
तुला खुणावणारी मी
देवळातली प्रसन्नता
अनुभवणारा तू

देवळातही चपलेची
काळजी करणारी मी
गरजुने नेली असेल
विचार करणारा तू

खरेच देव नक्की
कुणाला पावत असेल
माझ्यासारख्या आस्तिकाला
की तुझ्यासारख्या नास्तिकाला?

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

<< तु विडंबनापेक्षा कविताच कर. >>

तोषा, तूला नक्की काय म्हणायचय ? वाटल्यास कविता कर पण विडंबन नको ..... ? Wink

Pages