शेख 'बोका'

Submitted by चातक on 9 June, 2011 - 05:37

***
येथील लोकांचे मांजरींवर खुप प्रेम आहे....कदाचीत त्यामुळे इथल्या कोणत्याही भागांत मांजरींचा वावर आढळतोच...असाच एका ज्वेलरी शॉपच्या बाहेर सुस्तपणे पडलेला बोका...त्याची रसदही त्या दुकानाचा मालकच पुरवतो..!

म्हणत असेल..; ' जा न आता,झोपु दे ना...!!'

त्याची साळसुद भार्या...

आणि हा अजबसा प्रचि.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

सर्व प्रतिसादकांचे आभार!
तृष्णे Happy
सतिश शिर्षक बदलले आहे...
'गुंडुली' Lol अगदी अगदी...

मी पण मांजरप्रेमी आहे,त्यामुळे apart from all bad qualities of cats म्हणजे आळशी,स्वमग्न इ. ती मला फार आवडतात. फोटो मस्त आलेत.