शाला

Submitted by अनामिका पन्वेल्कर on 3 June, 2011 - 05:41

केली नुस्ती तिन्गल तवाली..........अन जम्लच कधीतरी तर केला अभ्यास.......आता फार येते आथवन....हेच खरे कि,,,,,,,,,,,,,,,,,
शालेचे महत्व ति सोदुन गेल्याशिवाय कलत नाही,
तिचा निरोप घेताना मात्र ,
पावले वलतात घराकदे आनी मन काही वलत नाही!!!!

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

?

प्रतिसाद बॉक्सच्या वर प्रश्नचिन्हाचे चित्र आहे,ते क्लिक कर अनामिका. शुद्धलेखना साठीची हेल्पलाईन आहे.

ओह पराग मनापासुन आभार...................शतश: ॠणी आहे मी आपली

सगळ्यान्चेच आभार.............खुप उत्साह आला आपले प्रतिसाद वाचुन

@ अनिल७६: मी ग्रॅज्युएट आहे म्हटले.........

@ट्ग्या: चपखल बसली ना?

@सन्दीपः मग मा.बो. चे कसे झाले असते?

अहो चिड्ताय काय असे???....मला किनई चिडकी माणसे फार आवड्तात,,,,,,,,,,बादवे मीच लगावलीय तुमच्या.......सटॅक्कन...........अलिबाग हुन नाही मी कल्याण हून आले आहे...........