रस्त्यानं रेतीवाला तो आला

Submitted by पाषाणभेद on 7 April, 2011 - 19:10

रस्त्यानं रेतीवाला तो आला

रस्त्यावर उभी मी उन्हातान्हाची
टमटम येत नाही कधीची
येईल का कोनी गाडीवाला
नेईल का मला कोनी घरला
प्रश्न मला पडला, पडला, पडला
तो बघा, तो बघा,
रस्त्यानं रेतीवाला तो आला ||धृ||

मी गोरी पोरी कोल्याची
हाय देखणी लई सुंदर
रंगानं काळी मी पडल
उन्हात उभी राहील्यावर
वेळेवर मदतीला धावला
तो बघा, तो बघा,
रस्त्यानं रेतीवाला तो आला ||१||

गाडी रेतीनं हाय भरलेली
लाल रंगानं हाय सजवलेली
मला भुरळ तीची पडली
सार्‍या गाड्यांमधून आवडली
तिच्यामधे घेवून जायला
तो बघा, तो बघा,
रस्त्यानं रेतीवाला तो आला ||२||

रेवदांड्याचा मैतर तो
आज आला माझ्या भेटीला
लई दिसानं ह्यो दिसला
नाही सोडणार मी त्याला
जावू लवकर कोलीगीतावर नाचायला
तो बघा, तो बघा,
रस्त्यानं रेतीवाला तो आला ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)

गुलमोहर: