नववर्षाचा सण हा पहिला आनंदाने साजरा करू

Submitted by पाषाणभेद on 3 April, 2011 - 18:30

नववर्षाचा सण हा पहिला आनंदाने साजरा करू

चला लवकर यारे सारे
मराठीची गुढी उंच उभारू
नववर्षाचा सण हा पहिला
आनंदाने साजरा करू ||धृ||

चला एक मोठी काठी आणू
शालू बांधून तिला आपण सजवू
हारकडे अन फुलमाळा
हारकडे अन फुलमाळा बांधून
वर एखादा लोटा घट्ट बसवू
नववर्षाचा सण हा पहिला आनंदाने साजरा करू ||१||

पाडव्याच्या शुभमुहुर्ती
मंगल कार्य सुरू हो करती
दारी तोरण अंब्याचे
दारी तोरण अंब्याचे लावून
अंगणी मंगल सडा चला शिंपडू
नववर्षाचा सण हा पहिला आनंदाने साजरा करू ||२||

उत्साहाचा वारा आता वाहू लागला
फाल्गून गेला चैत्र महिना सुरू झाला
पानाफुलांनी
पानाफुलांनी सजली धरती
निसर्गाला वंदन चला करू
नववर्षाचा सण हा पहिला आनंदाने साजरा करू ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०४/०४/२०११ (गुढीपाडवा)

गुलमोहर: