जाळ

Submitted by सुशिल गणोरे on 2 February, 2011 - 07:06

अजब आहे वसुंधरा
तिला संगे रवीचा तेज पार
जोडीला पृथ्वीचा सारा गोतावळा
तेव्हाच पृथ्वीचा साज पुरा

अस नाही का वाटत?
जाळ्याची उपमा द्यावी याला
राजकारनासारखा चाले
संसार यांचा सारा

वातावरणाचे सर्व बदल
जसे खेळातील चढ-उतार
घोळच घोळ सर्वत्र
नोंद येणाऱ्या घडीची अशक्य

याची मदार त्याच्यावर
अवलंबून सर्व मानवावर
एकाशी एक जोडी त्यांची
का म्हणू नये जाळे यास्नी.............................

सुशिल गणोरे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: