पाणंद

Submitted by भाऊ नमसकर on 1 February, 2011 - 04:11

घरापासून विहीरीकडे जाणारी वाट साधारणपणे "पाणंद " म्हणून ओळखली जाते. पण सिंधुदूर्गात दुतर्फा झुडपांचं कुंपण असलेल्या अरुंदशा कुठल्याही वाटेला सर्रास पाणंद [ खरं तर "पानन" म्हटलं जातं ]. माझ्या आठवणीत दडलेली अशीच एक लोभस पानन चित्रित करावी असं खूप वाटायचं.
मायबोलीवर रंगीत चित्रांसाठी मला कांही चांगलीं सॉफ्टवेअर सुचवली गेली. पण ती आत्मसात करायला मला कांही वेळ लागणारच [Very slow on uptake !]. म्हणून आपल्या सरावाच्या व आवडीच्या "पेंट"मधे रंगीत पानन कितपत जमते तें तर पाहूं, असा हा प्रयत्न - paayavaaTa.JPG

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

वा भाऊ, अगदी या वाटेवरनं जावसं वाटतय. राजकोटातून, मेढ्यात यायला अशा वाटा होत्या. (असतील अजून.)

छान आहे.. Happy फक्त वाट रुंदीला थोडी जास्त वाटते. यातुन नॅनोपण जाईल .. आमच्या गावच्या पाननीतुन दोन गुरे जाताना पण मारामार होते. Happy

धन्यवाद.
दिनेशदा, रंगीत चित्र टाकण्याचं तुम्हाला दिलेलं वचन पाळायची घाई होती !
<<फक्त वाट रुंदीला थोडी जास्त वाटते. यातुन नॅनोपण जाईल .. आमच्या गावच्या पाननीतुन दोन गुरे जाताना पण मारामार होते. >> सतिशजी, कांहीसं खरंय तुमचं. पण मालवणहून देवबागला जाणारा ७-८ किलोमीटरचा रस्ता बव्हंशी एक पाननच होती - अजूनही आहे - व आतां त्यातून एस.टी.ची वर्दळ असते ! Wink
शैलजा, चित्र अपलोड करताना रीसाईझ करावं लागतं; पुन्हा आकार मोठा करणं म्हणजे फारच डीस्टॉर्शन होईल. शिवाय, पाननच आसा, होईच ख्येंका मोठी ? Wink

माझ्या आठवणीतली पाणंद लहानच आहे. काखेत आणि डोक्यावर घागरी घेतलेली पेमला (पामेला ) आणि समोरुन काकांच्या म्हयशी, नुसती धांदल !! याच आठवणी आहेत.

भाऊनूं...
कोकणातले बहुतेक 'पाननी' ईतीहास जमा झाले... कारण खंयच्याय अर्थान काय होयना, 'कोकण विकास' होवक सुरुवात झाली... बहुतेक घरांत किमान एक तरी टू-व्हीलर ईली... तिका 'जावक-येवक' आता 'पानन' पुरणा नाय... असो...

चित्राचो विषय खूप छान निवडल्यात... तेच्या बद्दल धन्यवाद!!!...

भाऊ , तुस्सी छा गये हो!
हेही आवडलं....तुमच्या माउसच्या नजरेतून कोकण बघण्यात एक वेगळीच मजा आहे. ही मोहीम चालू ठेवा.

धन्यवाद.
<<तुमचं चित्र पाहून हे आठवलं...>> डॉक्टरसाहेब, तुमचा झब्बू पाहून मलाच माझं चित्र अळणी वाटतंय !
<<कोकणातले बहुतेक 'पाननी' ईतीहास जमा झाले...>> विवेकजी, म्हणानच मनात, चित्रात, जमात तसां ह्यां जपांक होयां !
<<आणि समोरुन काकांच्या म्हयशी, नुसती धांदल !! >> दिनेशदा, आणि समोरुन येणार्‍या त्या म्हशीचीं शिंग मोठी, बांकदार असतील तर ... लहानपणी मी तर बर्‍याच वेळां मागे वळून धूम ठोकली आहे !

भाऊ, लहनपणी मालवणात असताना मी अश्याच पाननीतून खूप अंतर चालत जायचे हाय्स्कूलला जाण्यासाठी. ते दिवस आठवले.

वा!
मस्तच चित्र.
आवडलंच.
मालवणहून देवबागला जाणारा रस्ता मस्त आहे अजूनही,आत्ता डांबरी असला तरी.