रुद्रायन

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

असा शब्द सहज भेटायला आल्यावर काय करायचे?
जाणुन घ्याय्चे त्याचे अंतरंग
त्याचे भाजलेपण
त्याचे अस्तित्व?

असे अर्थलागण न झालेले शब्द
जमवतोय मी... उल्कांचे अवशेष
पण वापरतोय परिचित हत्यार
यमक गमक मात्रा व्रुत्ते अलंकार
त्यांच्या जपणुकिसाठी

सतत काय मिळाले हे शोधणारे लोक
कित्येकदा येतात भावार्थ हुंगत
आणि नाकारून जातात ...
खुप चिरंतन असे काही
माझा नाइलाज आहे!

रुद्रायन हे निराकार आहे!
अशा रचनेचा अर्थ काय लावाल
बापड्यांनो?

------------------------------------
विंदांच्या इथल्या कवितेवरून ही २००६ मधे खरडलेली कविता आठवली....

प्रकार: 

<<सतत काय मिळाले हे शोधणारे लोक
कित्येकदा येतात भावार्थ हुंगत
आणि नाकारून जातात ...
खुप चिरंतन असे काही
माझा नाइलाज आहे!>>

मस्तच ! खूप आवडली.

!

छान आहे

कविता आवडली, वेगळी आहे.

अवांतरः
> त्याचे भाजले पण
त्याचे काय भाजले?
'भाजलेपण' (त्या शब्दाला बसलेले चटके/त्या चतक्यांचे अनुभव असं म्हणायचं आहे का?) तसे असेल तर शब्द जोडून लिहायला हवा.

> अर्थ लागण न झालेले
अर्थाची लागण न झालेले अशा अर्थाने असेल, तर इथेही जोडून 'अर्थलागण' किंवा 'अर्थ-लागण' असं लिहायला हवं.

सतत काय मिळाले हे शोधणारे लोक
कित्येकदा येतात भावार्थ हुंगत
आणि नाकारून जातात ...
खुप चिरंतन असे काही
माझा नाइलाज आहे! >> Happy