सब्जा

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

SABJA [800x600].jpgSABJA_1 [800x600].jpgSABJA_2 [800x600].jpg

वालावर पडलेली कीड : मावा
Mava [800x600].jpg

शब्दखुणा: 

ह्या सब्जाचे पान तोडले तरी मस्त वास येतो. पहीला मी येता जाता ह्याचे पान वासासाठी तोडून घ्यायचे.

काश, या फोटोला त्याचा सुगंधही येता तर..
सबजाचे दोन प्रकार असतात आणि दोन्हींची पाने सुगंधी असतात. हातात घेऊन चोळली तर हातही सुगंधी होतात.