एक - एक

Submitted by vaiddya on 4 January, 2011 - 04:05

एक ..
झुळूक वार्‍याची ..
एक..
लहर पाण्याची ..
ही ..
लकेर गाण्याची ..
आणि एक ..
आठवणीच्या आड
तुझ्या हसण्याची !

एक ..
कथन गात्रांचे ..
एक ..
रुदन वीणेचे ..
एक ..
नशिब जन्मांचे ..
मीलनात
आणि तुझ्या
एकवार असण्याचे !

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: