नाव नाहिये मीळत...तुम्हि देताय का???????

Submitted by तेजा on 15 December, 2010 - 22:14

नुकतेच केलेले काहि रन्गकाम......विथ वाटर कलर .......1_0.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

त्या कमळांच्या गंधकोषि...

गुलाबी रंग मस्त दिसतोय कमळांचा!

बित्तूने सुचवलेले नाव .. सुंदर आहे.

श्री.. ते कमळाबाईंना जाऊन विचार. Proud श्री इथे चर्चा नको. Happy