नाचू या, गावू या, चला चला सारे या

Submitted by पाषाणभेद on 9 September, 2010 - 20:44

नाचू या, गावू या, चला चला सारे या

नाचू या, गावू या, चला चला सारे या ||धृ||

शेवटचा दिवस आहे परिक्षेचा
दिवस आहे मजा करण्याचा
कोणा नका सोडू सारे सामील होवूया
कॉलेज, अभ्यास सारे काही विसरूया ||१||

कोण आता कोठे दुर जाईल
नोकरी धंदा कोण कोण पाहील
विसरू नका एकमेकां पुन्हा भेटुया
भेट घेवून पुन्हा आनंद लुटूया ||२||

कॉलेजातली मस्ती तुम्ही आठवा
मस्तीतले दिवस मनात साठवा
मैत्री आपली सर्वकाळ टिकवूया
विसरू नका काही सारे काही आठवूया ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१०/०९/२०१०

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: