सिंगापूर ला स्थायिक होण्यासाठी .....

Submitted by मामी on 31 July, 2010 - 00:02

माझ्या ओळखीतील एका कुटुंबाचा सिंगापूरला स्थायिक होण्याचा विचार आहे. Finance क्षेत्रातील नोकरी / व्यवसाय करण्याच्या दॄष्टीने त्यांना सिंगापूर योग्य वाटते. खालील विषयांवर जर कोणाला प्रकाश टाकता आला तर उपयोगी ठरेल.

मुलांचे शिक्षण, राहणीमान, कार्यसंस्कॄती, socialising, infrastructure, सिंगापूरचे भारताशी असलेले संबंध इ. इ.

जर कोणी सिंगापूर स्थित माबोकर असतील, तर त्यांचे मार्गदर्शन फारच मोलाचे ठरेल.

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users