स्मितचित्रे (smileys) कशी द्यावीत

Submitted by admin on 19 April, 2008 - 01:54

आपल्या मराठी भाषेतच हसण्याचे अनेक प्रकार आहेत ते द्यायचा प्रयत्न केला आहे.
Happy : स्मित: स्मित
Lol : हाहा: हाहा
Proud : फिदी: फिदीफिदी
Biggrin : खोखो: खो खो
Rofl : हहगलो: हसून हसून गडबडा लोळण
Wink : डोमा: डोळा मारा
Sad : अरेरे: अरेरे
Uhoh : अओ: अ ओ, आता काय करायचं
Angry : राग: राग

आणि खास मायबोलीकरांसाठी
Light 1 : दिवा: दिवा घ्या
Blush : इश्श: इश्श !

ही चित्रे काढण्यासाठी दोन विसर्गांच्यामधे योग्य शब्द लिहिणे आवश्यक आहे. :शब्द:
: आणि शब्द मधे मोकळी जागा सोडू नका.

काही स्मितचित्रे वेगवेगळ्या पद्धतीने काढता येतात. उदा. Happy हे चित्र : ) किंवा : - ) किंवा : स्मित : असेही काढता येते.

अधिक माहितीसाठी इथे पहा
http://www.maayboli.com/filter/tips/1#filter-smileys-0

अ‍ॅडमीन महोदय, 'कंटाळा आला' याचा स्मायली निर्माण करता येईल का ?

खरंच विचारतोय

(अवांतर गंमत - त्या स्मायलीचा सर्वाधिक वापर होऊ शकेल)

स्मित राग इश्श साठी मागचा : विसर्ग म्हणुन घेतला जातोय तेंव्हा पुन्हा तो डिलिट करुन पुन्हा : टाईप करा म्हणजे
:रागः अस न दिसता Angry अस दिसेल

: )

.

:खोखो::फिदी:

Rofl
Light 1
Wink

Pages