चो॓कोन

Submitted by सुभाषच॑द्र on 6 June, 2010 - 08:07

माझे एक डॉ. मित्र स॑तोष शि॑दे या॑ची एक कविता त्या॑नी एकदा ऐकवली . खुप आवडली म्हणुन तसीच परत लिहीत आहे .

आम्ही दोन आमचे दोन ! आमचा झला एक चो॓कोन !! चो॓कोनाला बाजु चार ! त्याला नाही एकही दार !! चिरेब॑दी एकएक रेष ! आत नाही कोना प्रवेष !! आमच्यापे॓कि दोन कोन ! त्या॑नी केले स्वताचे नवे चो॓कोन !! आता आम्ही उने दोन ! आम्हा दोघा॑ना आधार कोन !!

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users