चाचणीची जागा

Submitted by admin on 3 April, 2008 - 23:43

अहो इथे मराठीत लिहणं अजिबात अवघड नाही. खाली बिनधास्त लिहून पहा. चुकलं तरी हरकत नाही. अहो चाचणीसाठी म्हणून मुद्दाम केलीय जागा.

एखादं अक्षर / जोडाक्षर कसं टायपायचं माहिती नाही? वर ते प्रश्नचिन्ह आहे (ते डोळ्याच्या शेजारी) त्यावर टिचकी मारून पहा. सगळा तक्ता दिसेल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

:biggrin:

सांगा हो कोणीतरी, कसे टाकायचे स्मायली> सिरीयसली विचारताय असं समजुन सांगते.

: - )
: हा हा :
: ह ह ग लो :

स्पेस न देता टायपा

Rofl

एक्दा लिहले अनि नन्तेर देलेतेडिलित्ट केल कि विचित्र दिसते....
मझे नाअव्यकत्क्अहीअएहे... हे असे नीट ककराय्चेअय चे?