चाचणीची जागा

Submitted by admin on 3 April, 2008 - 23:43

अहो इथे मराठीत लिहणं अजिबात अवघड नाही. खाली बिनधास्त लिहून पहा. चुकलं तरी हरकत नाही. अहो चाचणीसाठी म्हणून मुद्दाम केलीय जागा.

एखादं अक्षर / जोडाक्षर कसं टायपायचं माहिती नाही? वर ते प्रश्नचिन्ह आहे (ते डोळ्याच्या शेजारी) त्यावर टिचकी मारून पहा. सगळा तक्ता दिसेल.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

:आदरमोद:

ः)

Happy
Sad
Proud
Lol
Angry
Light 1
Wink
Biggrin

Proud Wink