कथा एका आत्मबोधाची...!!

Submitted by अभय आर्वीकर on 7 May, 2010 - 05:56

कथा एका आत्मबोधाची...!!

तो सर्प...! जन्मत: बिनविषारी होता
फ़ूत्कारणे त्याच्या गावी नव्हते
आचरण त्याचे सरळमार्गी.... कुणाला न दुखावणारे
तेंव्हा त्याच्यावर सगळे..... तुटून पडायचेत
कोल्हे-लांडगे खेकसायचेत... मुंग्या-माकोडे चावायचेत
अज्ञान-सज्ञान, सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित
सुसंस्कृत-सुसंस्कारी ........ झाडून सगळीच
त्याला खडे मारारायचीत
तो रडायचा....... केविलवाणी अश्रू ढाळायचा
कळवळायचा... असह्य वेदनांनी... कण्हायचा
पण दुसऱ्याच्या वेदनांवर पाझरेल... तर ती जगरूढी कसली?
मग तो स्वबचावासाठी जीव मुठीत घेवून पळायचा.....
आणि तरीही.....
पाठलाग करणारी पिच्छा पुरवायची....
खिदळत..... दात वेंगाडत...!
आणि मग एक दिवस........ एका निवांत क्षणी
त्याला आत्मबोध झाला.........!!
विचाराला कलाटणी मिळाली...कळले की
आक्रमणाला उत्तर बचाव नसते...
तलवारीला उत्तर ढाल नसते....
'अहिंसे'चे अर्थ भेकडपणात नसते.
"आक्रमणाला आक्रमणानेच" आणि "तलवारीला तलवारीनेच"
उत्तर द्यायचे असते....!!!
आणि मग....... आणि मग त्याने.....
त्याने श्वास रोखला..... सगळे बळ एकवटून.....
असा काही फ़ुत्कार सोडला की...........!!!!
आता......
कोल्हे-लांडगे कान पाडून पळत होती,
कुत्रे शेपट्या खाली करून पळत होती,
आणि माणसे.... माणसे जीव मुठीत घेवून....
जीवाच्या आकांताने सैरावरा पळत होती...!!!!
कारण.........कालचा बिनविषारी साप
अभयाने आजचा....
.........जहाल विखारी नाग बनला होता.......!!!!!

गंगाधर मुटे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Happy सही

मुटे सर, कविता अत्यंत वास्तवादी, सुन्दर रुपकात्मक,अचूक आशयाचे प्रकटीकरण! ही जाग्रुती जर
मनुष्यापर्यन्त पोहचली तर? प्रत्येक सामान्यमाणसाला त्याच्या आत्मसामर्थ्याचा बोध झाला तर? तो दिवस
किती भाग्याचा ठरेल! कविता छान! (:

काय अप्रतीम कविता करता हो............. गंगाधरजी.................... नक्कीच या कवितेचा माझ्या आयुष्यात उपयोग होईल

सही!!

आक्रमणाला उत्तर बचाव नसते...
तलवारीला उत्तर ढाल नसते....
'अहिंसे'चा अर्थ भेकडपणात नसते.
"आक्रमणाला आक्रमणानेच" आणि "तलवारीला तलवारीनेच"
उत्तर द्यायचे असते....!!!

वाह !! मुटेजी !
तुमच्या एकेका शब्दातुन कथेतला जिवंतपणा उभा करता
Happy

अभयाने आजचा....
.........जहाल विखारी नाग बनला होता.......!!!!!

आजच्या सामाजिक परिस्थिती काही अशी बनत चालली आहे की असे अनेक जहाल विखारी नाग रोज निर्माण होत आहेत ....

प्रतिसादाबद्दल सर्वांचा आभारी आहे. Happy

.....................
सानीजी,
आपले विशेष आभार.
ही कविता लिहितांना "एका असहाय अबला स्त्रीचं स्वरूप" माझ्या डोळ्यासमोर खेळत होतं.
("तो सर्प...! जन्मत: बिनविषारी होता" हे शब्दही स्त्रीवर्गास तंतोतंत लागू पडते.)

<< असे अनेक जहाल विखारी नाग रोज निर्माण होत आहेत ...>>

दुर्दैवाने खरे आहे अनिलजी......!

लाजवाब,
सरजी, आवडली कविता,

"आक्रमणाला आक्रमणानेच" आणि "तलवारीला तलवारीनेच"
उत्तर द्यायचे असते....!!!

खरं आहे.