गोड गाणे! (तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला)

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

तुझे गोड गाणे

मना वेड लावी तुझे गोड गाणे
खळाळून वाही तुझे गोड गाणे

कितीदा क्षणांन्ना विस्मरून जावे
मन्तरून जाई तुझे गोड गाणे

कुणा पारव्याची घुमे शीळ रानी
तरंगे मनाशी तुझे गोड गाणे

कुठे शांत माझे अबोले उसासे
गन्धाळून देही तुझे गोड गाणे

उदासीन होते किनारे दिलाचे
कशी ओढ लावी तुझे गोड गाणे

कळीबंद स्वप्ने, धुके आर्जवी ती
जशी गोड चोरी - तुझे गोड गाणे!!

प्रभुनामाइतके गोड काहीच नाही. सर्व मायबोलीकरांना संक्रांतीची ही गोड भेट!
तिळगुळ घ्या नी गोड बोला Happy

प्रकार: