उपसर्ग

Submitted by नरेंद्र गोळे on 4 December, 2009 - 03:59

उपसर्गानी शब्दाचा अर्थ तो बदलतो पुरा ।
प्रहाराहारविहार संहारापरी तो स्मरा ॥ धृ ॥

'प्रहार' करतो वार, 'आहार' भूक भागवी ।
'विहार' घडवी संचार, 'संहार' नाहीसे करी ॥ १ ॥

कार, कार्य, काज, काम उपसर्गे त्रस्त सर्वही ।
एकेकाची गती पाहू, अर्थ ते बदलती कसे ॥ २ ॥

'सत्कार' करी सन्मान, 'बेकारा' तो न लाभतो ।
'आकार' घडवितो दर्शन, 'प्रकार' वेगवेगळे ॥ ३ ॥

'सत्कार्य' चांगले म्हणती, 'दुष्कार्या' म्हणती वाईट ।
'कार्य' कार्यालयी होते, 'मत्कार्य' माझे असे ॥ ४ ॥

'कामकाज' होत सर्वत्र, 'काजं' गुंडीसवे रत ।
'कृषीकाज' पिकविते अन्न, 'वैश्यकाज' देतघेत ते ॥ ५ ॥

'काम' मोहास कारण हो, 'निष्काम' म्हणुनी असा ।
'नाकाम' स्फोटही होती, 'घरकाम' भासते कठीण ॥ ६ ॥

नरेंद्र गोळे २००६११२३.

http://nvgole.blogspot.com/ या माझ्या अनुदिनीवरही आपले स्वागतच आहे.

गुलमोहर: 

'प्रहार' करतो वार, 'आहार' भूक भागवी ।
'विहार' घडवी संचार, 'संहार' नाहीसे करी ॥ १ ॥

सर्वांगसुन्दर कडवे..