हितगुज - विषयाप्रमाणे

उपक्रम
वर्षाविहार २०१० वर्षाविहार २०१० संयोजन्/आयोजन
मायबोली टिशर्ट संयोजन २०१०
संयुक्ता व्यवस्थापन
मायबोली गणेशोत्सव २०१० संयोजन
दिवाळी अंक २०१० संपादक मंडळ
मायबोली गणेशोत्सव २०१० मायबोली गणेशोत्सव २०१०
दिवाळी अंक २०१० मुशो मंडळ दिवाळी अंक २०१० मुशो मंडळ
दिवाळी अंक २०१० रेखाटन मंडळ दिवाळी अंक २०१० रेखाटन मंडळ
मराठी भाषा दिवस २०११ मराठी भाषा दिवस २०११ संयोजन
वर्षाविहार २०११ - संयोजन
रसग्रहण स्पर्धा - ऑगस्ट २०११ रसग्रहण स्पर्धा - ऑगस्ट २०११
मायबोली गणेशोत्सव २०११ संयोजन
मायबोली दिवाळी अंक २०११ संपादक मंडळ
मायबोली दिवाळी अंक २०११ टेम्प्लेट आणि सजावट
मायबोली गणेशोत्सव २०११ मायबोली गणेशोत्सव २०११
दिवाळी अंक २०११ मुशो मंडळ दिवाळी अंक २०११ मुशो मंडळ
मायबोली शीर्षक गीत मायबोली शीर्षक गीत
दिवाळी अंक २०११ रेखाटन मंडळ मायबोली दिवाळी अंक २०११ रेखाटन मंडळ
शिर्षकगीत चर्चा
मायबोली शीर्षकगीत मायबोलीचे शीर्षकगीत
लिंगनिरपेक्ष(जेण्डरलेस) मैत्री परिसंवाद संयोजन
मराठी भाषा दिवस २०१२ - संयोजन
मराठी भाषा दिवस २०१२ मराठी भाषा दिवस २०१२
परिसंवाद मुद्रितशोधन
वर्षाविहार २०१२ संयोजन
वर्षाविहार २०१२ सांस्कृतिक संयोजन
लेखन स्पर्धा २०१२ संयोजन
गाथाचित्रशती लेखनस्पर्धा २०१२ गाथाचित्रशती लेखनस्पर्धा २०१२
गणेशोत्सव २०१२ संयोजन
मायबोली दिवाळी अंक २०१२ संपादक मंडळ

Pages