जलरंग कार्यशाळा

अधिक माहिती

मायबोलीवर पहिल्यांदाच जलरंग कार्यशाळा आयोजीत केली आहे. यांत जरूर भाग घ्या.

लेखन प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
लेखनाचा धागा लेख नववा( शेवटचा)- स्नो स्केप्स - पाटील 23 14 January, 2017 - 20:04
लेखनाचा धागा लेख आठवा- वॉटर स्केप्स /वेट्लँट्ड्स पाटील 49 14 January, 2017 - 20:03
लेखनाचा धागा लेख सातवा - ग्रामिण भागाची लँड्स्केप्स पाटील 94 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख सहावा-कलर थिअरी पाटील 30 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख पाचवा - निगेटीव पेंटींग , ग्लेझींग, स्प्लॅटर , स्क्रेपींग इ. तंत्र पाटील 100 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा जलरंग गटग ठाणे : २३-फेब्रु-२०१४ गजानन 50 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख चौथा- वेट इन वेट आणि ड्राय ब्रशींग तंत्र - ढग आणि झाडं स्पेशल. पाटील 133 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख तिसरा- बेसिक वॉशेस पाटील 164 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख दुसरा :रेखांकन पाटील 99 14 January, 2017 - 20:02
लेखनाचा धागा लेख पहिला -जलरंग तोंडओळख , तयारी पाटील 81 14 January, 2017 - 20:02