चिलटे उपाय

चिलटांन वर उपाय

Submitted by सारिका३३३ on 3 March, 2015 - 01:38

हा प्रश्न अगदी फुटकळ वाटू शकतो पण सध्या आमच्या घरात चिलटां च्या त्रासामुळे मी खूप वैतागलेय . जर काही खाण्याचा पदार्थ उघडा राहिला कि त्याच्यावर, स्वछ घासलेल्या भांड्यांवर , कपड्यांवर सुधा चिलटां चा थवा बसतोय . औषध मारून ,धूप जाळून झालाय . ते एका जागेवरून उडतात आणि दुसरीकडे जावून बसतात . खिडकी उघडी ठेवली तर घरातली चिलट बाहेर न जाता बाहेरचेच घरात येतात . काय करावं ? कोणाला उपाय माहित असेल तर सांगा . बाहेर हुस्क्कून लावण्याचा किवा मारण्याचा .

Subscribe to RSS - चिलटे उपाय