प्रेमकोश

Submitted by ar_diamonds on 10 January, 2008 - 01:46

शब्दांनी विणता आला असता
जर प्रेमाचा रेशिमकोश,
तर शब्दकोश संपादकांचा
झाला नसता का जयघोष.

गुलमोहर: 

hee kathaa aahe???