मराठी वेबसीरीस आणी मूवी (जुन्या आणी नव्या)

Submitted by दिव्या१७ on 18 July, 2023 - 02:18

चांगल्या मराठी वेबसीरीस आणी मूवी (जुन्या आणी नव्या) बद्दल चर्चा आणी माहीती साठी हा धागा.

सुरुवात माझ्यापासून करते, मला आवडलेल्या मराठी वेबसीरीस ----

१. समांतर (सिझन १&२)
https://www.mxplayer.in/show/watch-samantar/season-1/identical-stranger-...

२. Pet Puraan
https://www.sonyliv.com/shows/pet-puraan-marathi-1700000897

३. Shantit Kranti
https://www.sonyliv.com/shows/shantit-kranti-1700000768

Group content visibility: 
Use group defaults