मतदान - श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - ब गट

Submitted by admin on 14 September, 2020 - 00:20
cuty
1% (1 मत)
Piku
1% (1 मत)
वृषाली
1% (1 मत)
MeghaSK
1% (1 मत)
नरेश माने
1% (1 मत)
अन्नपूर्णा
1% (2 मते)
साक्षी
1% (2 मते)
pr@dnya
14% (20 मते)
ज्वाला
0% (0 मते)
स्मिता श्रीपाद
1% (1 मत)
वर्णिता
1% (1 मत)
adm
1% (1 मत)
वृंदा
0% (0 मते)
गजानन
0% (0 मते)
दिनेश लाटकर
1% (1 मत)
सुप्रिया अभिजीत
2% (3 मते)
चैत्रगंधा
1% (1 मत)
आऊटडोअर्स
3% (5 मते)
मी_अस्मिता (निरंजन-ब गट पाल्य)
0% (0 मते)
मित
0% (0 मते)
मयुरी
0% (0 मते)
जयु
1% (1 मत)
अमितव
1% (1 मत)
sadho
1% (2 मते)
सुतो
9% (13 मते)
रश्मिनतेज
0% (0 मते)
Diyu
0% (0 मते)
हर्पेन
1% (2 मते)
मनीमोहोर
1% (2 मते)
sonalisl
1% (1 मत)
ट्युलिप
1% (1 मत)
रूपाली विशे- पाटील
1% (2 मते)
योकु
1% (1 मत)
स्वाती_आंबोळे
3% (4 मते)
मानव पृथ्वीकर
1% (1 मत)
sharadg
1% (1 मत)
हरचंद पालव
0% (0 मते)
सस्मित
1% (1 मत)
sariva
1% (2 मते)
चिमु
1% (1 मत)
A M I T
0% (0 मते)
बिपिनसांगळे
0% (0 मते)
मनस्विता
1% (1 मत)
atuldpatil
1% (1 मत)
आसा.
2% (3 मते)
शंतनू
0% (0 मते)
मेघना.
1% (1 मत)
अमृताक्षर
1% (1 मत)
सामो
1% (2 मते)
अंजली_१२
0% (0 मते)
मी_अस्मिता
3% (4 मते)
प्राचीन
1% (1 मत)
लंपन
1% (1 मत)
साधना
2% (3 मते)
निर्मल
1% (1 मत)
मोहिनी१२३
1% (1 मत)
बोकलत
29% (42 मते)
किल्ली
2% (3 मते)
Mrunali.samad
1% (1 मत)
ओजस
0% (0 मते)
तेजो
1% (1 मत)
Total votes: 145
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users