मतदान - हस्तकला स्पर्धा २ - बुकमार्क बनवणे (ब गट)

Submitted by admin on 10 September, 2020 - 23:06
neelakshi
8% (10 मते)
अमृताक्षर
1% (1 मत)
sneha1
2% (2 मते)
रिषिकेश
3% (4 मते)
जाई
11% (14 मते)
अंतरा
1% (1 मत)
प्राजक्ता
1% (1 मत)
सोनू
10% (12 मते)
तेजो
2% (3 मते)
धनुडी
2% (3 मते)
अस्मिता
5% (6 मते)
वृषाली
2% (2 मते)
rr38
0% (0 मते)
सूर्यगंगा
0% (0 मते)
हर्पेन
4% (5 मते)
मनिम्याऊ
4% (5 मते)
mansi kolambe
1% (1 मत)
लतांकुर-
1% (1 मत)
मामी
37% (45 मते)
ओजस
2% (2 मते)
aradhya
-2% (-2 मते)
वृंदा
1% (1 मत)
गोल्डफिश
5% (6 मते)
समृदधी
0% (0 मते)
Total votes: 123
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users