कथा कशी लिहावी??

Submitted by prasad inamke on 11 April, 2017 - 06:27

कथा कशी लिहावी याबद्दल काही टीपा मिळाव्या.
जसे की सुरवात कशी व्हावी इ.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अगदी छोट्या प्रसंगावर सुद्धा कथा होऊ शकते, जस सुचेल तसं लिहून काढा, त्यासाठी आधी कागद, पेन घेऊन लिहायला सुरुवात करा.

कथेसाठी हेच नियम लागू आहेत असे नाही, पण हे नियम वापरले तर कथा लिहिणे सुकर होईल.

१. पहिल्यांदा. लघुकथा लिहिण्याचा प्रयत्न करावा.
२. साधारण ८०० शब्दापर्यंत एक छान लघु कथा लिहिता येते.
३. लघुकथेत जास्तीत जास्त तीन, कमीत कमी एक पात्र असावे, पात्रांची संख्या जास्त असल्यास, वाचणाऱ्याचा गोंधळ उडू शकतो

कथेमध्ये हे घटक असावेत,
१. कथानक (कथेत काय घडणार आहे ते)
२. भावना (कथानक घडताना, कथेतील पात्रांना काय वाटले, त्यांच्या मनातील घालमेल, ते कसे व्यक्त झाले, हे सर्व)
३. कथानक = भावना, नुसत्या भावना लिहून काही उपयोग होत नाही किंवा नुसते कथानक लिहून अपेक्षित परिणाम साधता येत नाही, त्यामुळे या दोन्ही बाजू एकाच प्रमाणात ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.
४. जमल्यास शेवटी कथेला अनपेक्षित वळण (ट्विस्ट) देण्याचा प्रयत्न करावा.