मायबोली मास्टरशेफ स्पर्धा (गोड) - मतदान

Submitted by admin on 19 September, 2016 - 23:46
मनीमोहोर -- पॅनकेक सँडविच
12% (22 मते)
आशिका - मका बेसन शाही रोल्स
18% (33 मते)
रायगड - याम ब्रेड
6% (11 मते)
मंजूताई - पमकीन रोल
4% (7 मते)
नलिनी - बदाम - मॅकाडेमिया ब्रेड अर्थात LCHF ब्रेड
9% (16 मते)
मंजूडी - हवाईयन मॉकटेल
10% (19 मते)
रुपाली अकोले-बिस्कीट चे मोदक
8% (14 मते)
बाईमाणूस - मलई बदाम मटका विथ लेमन झटका
34% (64 मते)
Total votes: 186
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users