अशी ही अदलाबदली' - पाककृती स्पर्धा - मतदान

Submitted by संयोजक on 30 September, 2015 - 02:23
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी बदलून "शिंगडया" - देवीका - http://www.maayboli.com/node/55685
2% (2 मते)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी बदलुन दुधी- दलीया वडी - Nira - http://www.maayboli.com/node/55677
1% (1 मत)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी बदलून पनीर आणि बीट वडी- आशिका - http://www.maayboli.com/node/55705
7% (7 मते)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी दुपिस्ता वडी - मंजूताई - http://www.maayboli.com/node/55814
3% (3 मते)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी भरत मयेकर- http://www.maayboli.com/node/55792
5% (5 मते)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी मँगो कोकोनट कॅनपीज - मनीमोहोर - http://www.maayboli.com/node/55764
26% (24 मते)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी बदलः उपवास स्पेशल - जंबो - http://www.maayboli.com/node/55790
1% (1 मत)
पाककृती क्र.१ गाजर आणि चणा डाळ वडी बदलून ''खजूर शेंगदाणा रोल '' - प्रभा - http://www.maayboli.com/node/55768
7% (7 मते)
पाककृती क्र.२ ब्रह्मघोटाळ्याचे पराठे बदलून मटर पराठे - sonalisl - http://www.maayboli.com/node/55778
3% (3 मते)
पाककृती क्र.३ "मद्रासी सांबार कांद्यांची कलेजी' बदलून 'सुलेजी' - मंजूताई - http://www.maayboli.com/node/55816
5% (5 मते)
पाककृती क्र.४ : स्पायसी सॅलड स्टॅक - मंजूडी - http://www.maayboli.com/node/55788
1% (1 मत)
पाककृती क्र.४ : स्पायसी सॅलड स्टॅक बदलून Colorful Salad - sonalisl - http://www.maayboli.com/node/55808
0% (0 मते)
पाककृती क्र.४ : चिझी स्पॅगेटी स्टॅक - सावली - http://www.maayboli.com/node/55791
6% (6 मते)
पाककृती क्र.५: ओटसचे मोदक बदलून "चॉकोनटी बार"( चॉकलेट, कोकोनट आणि नट्स) - देवीका - http://www.maayboli.com/node/55823
4% (4 मते)
पाककृती क्र. ५: ओटसचे मोदक - जर्बेरा - http://www.maayboli.com/node/55819
5% (5 मते)
पाककृती क्र. ५: ओट्स चे मोदक - बदलून 'ओट्स & को सँडविच' - लाजो - http://www.maayboli.com/node/55818
14% (13 मते)
पाककृती क्र. ५: ओट्स चे मोदक - बदलून --''ओट कोकोनट स्वीट बॉल '' - प्रभा - http://www.maayboli.com/node/55772
0% (0 मते)
पाककृती क्र.५ : ओटसचे मोदक - पायनँपल ओट्स बाईट्स - बाईमाणूस - http://www.maayboli.com/node/55828
7% (7 मते)
Total votes: 94