looking for flat on rent in Whiteley village

Submitted by वैभु on 23 March, 2015 - 06:29

हेल्लो
Whiteley village बद्द्ल माहीती हवी आहे.
looking for flat on rent in Whiteley village.
PO15 7PA

Please suggest any contact

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

व्हिटली म्हणजे जे एल आर प्रोजेक्ट वालं का?

मिळुन जाइल.
फक्त एखाद्या टाटा टेक्नोलॉजीवाल्याला कॉन्टॅक्ट करा.
त्यांचे तिकडे कॉन्टॅक्ट्स जास्त आहेत. तिकडे जाउन सहा महिने तीन महिने ऑनसाइट राहणारे बरेच जण आहेत.
ते तिकडचे कॉन्टॅक्ट्स देउ शकतील.