कुणी वुलनच्या मो ठ्या साईजच्या शॉल्स बनवुन देउ शकेल का?

Submitted by कविता१९७८ on 28 May, 2014 - 03:26

मी आणि माझी भावंडे दरव र्षी शिर्डी पदयात्रेला जातो. रस्ता घाटाचा अस ल्याने मार्च - एप्रिल मध्ये जाउन सुद्धा रात्री खुप थंडी असते. मी ईथे वुलनच्या चादरीच्या साईजच्या शॉल्स शोधण्याचा प्रयत्न केला पण नाही मिळाल्या. कुणी बनवुन देउ शकतं का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Pages