मदत हवि आहे

Submitted by रतु on 14 April, 2014 - 08:35

क्रुपया मला कोनी सान्गु शकेल का?
light sky blue colur chya suit var konta shirt or tie match hou shakel
मराथि लिहिता येत नाहि थिक म्ह्नुन माफि असावि
combination thod odd ahe pan koni madat kara

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

फिक्या निळ्या रंगाचा सूट असेल तर शर्ट गडद रंगाचा चांगला दिसतो.टायचे काँबिनेशन पँटबरोबरचे चांगले वाटते.
फिक्या निळ्या रंगाच्या पँटला एक शेड डार्क रंगाची टाय चांगली दिसते.